tisdag 17 maj 2011

Humle

Ett problem jag tycker vi har vid vårt sommarhus är att tomten helt saknar "tak" och "väggar", dvs den är öppen åt alla håll så från landsvägen har man hel insyn över tomten och mot den intilliggande lägdan får vinden fritt spel. För att få lite insynsskydd planterade jag i helgen en rad med humleplantor nedanför farstubron som ska få växa upp och bilda en grönskande vägg. Plantorna syns inte så bra på bilden men de finns där i alla fall.

Så här ser det ut på en gammal bild från vårt sommarhus. Till vänster så anar man att de hade störar på båda sidor om farstubron där humle fick klättra upp. På den tiden var det antagligen mest som solskydd men det känns roligt i alla fall att vi går tillbaka till något som en gång har funnits på gården.

Här är en bild från gaveln där de tom hade störar framför köksfönstren där klätterväxter fick växa upp. I köket blir solen verkligen gassande på somrarna så jag kan förstå att de gjorde så här. Och det är ett betydligt vackrare solskydd än dagens markiser tycker jag!

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails